Державна інспекція сільського господарства в Сумській області

 

Доступ до публічної інформації
 

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Наказом Державної інспекції

                                                                                                                сільського господарства

                                                                                                                в Сумській області

                                                                                                                від “29” грудня 2013 р. № 245

 

 

 

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником

якої є Державна інспекція сільського господарства в Сумській області

 

         Державна інспекція сільського господарства в Сумській області має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.

         За способом сприйняття, формою подання, суспільним значенням документи є: візуальними, текстовими, графічними, комбінованими, табличними, управлінськими, суспільно-політичними.

За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

         Відповідно  до  Закону України «Про інформацію»  основними видами інформації за змістом, якою володіє Державна інспекція сільського господарства в Сумській області є:

         правова інформація (Конституція України, Закони України, постанови Верховної Ради, акти Президента України та Кабінету Міністрів України)

інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робі, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель)

          інформація про фізичну особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження працівників адміністрації та контрагентів)

          статистична інформація (статистичні звіти та показники)

          податкова інформація (інформація про доходи  та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти)

          науково-технічна інформація

          інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи)

          інші види, зокрема:

1. Інформація про Державну інспекцію сільського господарства в Сумській області

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця

1.5. Інформація про організаційну структуру (прізвища,  імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів Державної інспекції сільського господарства в Сумській області)

1.6. Положення про структурні підрозділи Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

 

2. Інформація про діяльність Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

2.1. Регламент роботи

2.2. Інструкція з діловодства в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області

2.3. Плани роботи (річний, квартальні, місячні)

2.4. Звіти про виконання планів роботи

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів»

2.6. Інформація про діяльність  дорадчих органів, що створені Державною інспекцією сільського господарства в Сумській області

2.7. Перелік наказів начальника Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

2.8. Перелік доручень начальника Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

2.9. Протоколи нарад, що проводяться

 

3. Інформація про роботу колегії Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

3.1. Порядки денні засідань колегії

3.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії

3.3. Довідковий матеріал

3.4. Протоколи колегій

 

4. Інформація про доступ до публічної інформації

4.1. Форми запитів на інформацію

4.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію

4.3. Система обліку  (Реєстр) публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

4.4. Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів

4.5. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію

4.6. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

 

5. Інформація з антикорупційної діяльності

5.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області

5.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області

 

6. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

6.1. Вакансії в структурних підрозділах Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

6.2. Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області

6.3. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

6.4. Інформація про нагородження відзнаками начальника Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

 

6.5. Протоколи засідань атестаційних комісій

6.6. Протоколи засідань конкурсних комісій

6.7. Посадові інструкції  працівників

6.8. Інформація про чисельність, склад та рух кадрів

6.9. Інформація про доходи  та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей

6.10. Інформація щодо навчання (підвищення кваліфікації) державних службовців

6.11. Інформація про відрядження керівництва та працівників Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

6.12. Інформація щодо стажування державного службовця на посаді

6.13. Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби

 

7. Інформація з питань планово-фінансової діяльності та  матеріально-технічного забезпечення

7.1. Кошторис Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

7.2. Інформація з питань бухгалтерського обліку

 

8. Інформація про розгляд звернень громадян в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області

8.1. Порядок  проведення особистого  прийому громадян

8.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом

8.3. Статистична інформація по зверненнях Героїв Радянського Союзу

8.4. Статистична інформація по зверненнях героїв України

8.5. Статистична інформація по зверненнях героїв праці

8.6. Статистична інформація по зверненнях інвалідів Великої Вітчизняної війни

 

9. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Державною інспекцією сільського господарства в Сумській області

9.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення

 

10. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома

 

11. Угоди про співпрацю

 

12. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг

 

13. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ)

 

14. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників

 

 

 

Провідний фахівець                                                                                                  В.М. Матвєєва

 

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації                                                               Державна інспекція сільського 
                                                                                                         господарства в Сумській області

 

Кому                                                           Начальнику  Державної інспекції сільського 
                                                                    господарства в Сумській області________________

 

 

Організація, юридична особа

 

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

 

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

 

 

 

/Загальний опис інформації/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

 

 

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

 

 

        Зареєстровано____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації                                                                Державна інспекція сільського 
                                                                                                          господарства в Сумській області

 

Кому                                                          Начальнику  Державної інспекції сільського
                                                                    господарства в Сумській області________________

 

 

П.І.Б. запитувача

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

 

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

 

 

 

/Загальний опис інформації/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

 

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

        Зареєстровано____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Наказом Державної інспекції

                                                                                                                сільського господарства

                                                                                                                в Сумській області

                                                                                                                від “29” грудня 2013 р. № 245

 

 

ПЕРЕЛІК 
відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу “Для службового користування” в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області

 

         Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу “Для службового користування” в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області (далі – Перелік) розроблено відповідно до вимог законів України “Про інформацію”, ”Про державну таємницю”, ”Про захист персональних даних”, ”Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію”, інших нормативно-правових актів.

        Перелік є основним документом, на підставі якого в Державній інспекції сільського господарства в Сумській області(далі – Інспекція) документальним матеріалам та іншим матеріальним носіям інформації надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

 

1. У сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1.1. Зміст документів про власників зерна та обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні чи зберігається у власних або орендованих зерносховищах, зазначених у відповідній декларації.

1.2. Зміст документів про наявність зерна на зернових складах.

1.3. Відомості про обсяги проінспектованого на експорт зерна та продуктів його переробки в портах.

1.4. Дані про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації.

1.5. Дані щодо реєстрації та зняття з обліку, перереєстрації, розшуку, накладання арешту або заборони зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх власників.

1.6. Дані про видачу посвідчень тракториста-машиніста.

 

2. У сфері організації та безпека урядового зв'язку службовою інформацією є інформація, що розкриває:

2.1. Відомості про об'єкти, засоби спеціального зв'язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка службової інформації, або засоби, які використовуються у підрозділах Інспекції і не становлять державної таємниці.

2.2. Відомості за окремими показниками з питань організації урядового зв’язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

2.3. Відомості щодо встановлення та/або зняття абонентських установок урядового зв’язку, а також відомості, які містяться в довідниках, переліках, списках абонентів урядового зв’язку.

 

3. У сфері технічного захисту інформації службовою інформацією є інформація, що розкриває:

 

3.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об’єктах та системах у відповідність до вимог законодавства.

3.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

3.4. Відомості про планування, організацію та аналіз заходів оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах.

3.5. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в ІТС, що містяться у протоколах, звітах, підготовлених та оформлених за результатами нарад та зустрічей з представниками органів державної влади, підприємств, установ.

 

4. У сфері роботи з державними службовцями та працівниками службовою інформацією є інформація, що розкриває:

4.1. Відомості, що містяться у матеріалах службових розслідувань, з питань основної діяльності Інспекції.

4.2.  Узагальнені відомості, що зазначені в особових справах державних службовців та інших працівників.

4.3. Відомості, що зазначені у поданнях до призначення, звільнення з робот та нагородження.

4.4.  Дані спеціальної перевірки.

 

5. У сфері охорони державної таємниці та секретного діловодства службовою інформацією є інформація, що розкриває:

5.1. Відомості, що не віднесені до державної таємниці, пов’язані з розробкою та здійсненням заходів з охорони державної таємниці в Інспекції або здійсненням контрольних функцій з цих питань та розкривають фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.

5.2. Відомості, що зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах, книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, а також у актах на їх знищення.

5.3. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими не дає змоги ініціювати витік державної таємниці.

5.4. Зміст мотивованого запиту до органу Служби безпеки України стосовно надання, переоформлення або скасування допуску до державної таємниці

5.5. Відомості про заходи щодо охорони державної таємниці, посилення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців та звіти про їх виконання.

5.6. Відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, порядок їх охорони та евакуації.

5.7. Відомості, що не становлять державної таємниці, та містяться в експертних висновках про наявність відомостей, що становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації.

5.8. Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску та доступу до державної таємниці працівникам Інспекції, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-виробничої діяльності або навчання.

5.9. Сукупні дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання допуску).

 

6. У сфері мобілізаційної роботи службовою інформацією є інформація, що розкриває:

6.1. Відомості з питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи, крім тих, що становлять державну таємницю.

6.2. Структуру і штатний розпис Інспекції на особливий період.

6.3. Порядок і терміни виконання заходів з метою своєчасного переведення Інспекції на роботу за умови проведення мобілізації з введенням в державі воєнного стану.

6.4. Зміст документів щодо показників з праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період.

6.5. Зміст пропозицій потенційним виконавцям мобілізаційних завдань (замовлень) агропромислового сектору національної економіки з номенклатури та обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

6.6. Дані про номенклатуру, обсяги виробництва та об’єми поставок замовникам в особливий період сільськогосподарської продукції.

6.7. Дані про кількість автотранспорту та іншої техніки (трактори, бульдозери тощо), які підлягають передачі до Збройних Сил України в особливий період (в цілому за галузь).

6.8. Відомості щодо виконання мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

6.9. Відомості, що зазначені у матеріалах щодо проведення перевірок системи оповіщення підрозділів Інспекції.

6.10. Відомості про чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за Інспекцією на період мобілізації та на воєнний час.

6.11. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Інспекції.

 

7. У сфері міжнародного співробітництва службовою інформацією є інформація, що розкриває:

7.1. Відомості щодо заходів, що проводяться з метою підготовки підписання міжнародних угод, договорів, протоколів про співробітництво в галузі нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, володіння якими надає змогу заінтересованій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

7.2. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу обмеження доступу ”Для службового користування”.

 

8. У сфері несекретного діловодства службовою інформацією є інформація, що розкриває:

8.1.  Відомості внутрівідомчої службової кореспонденції, в тому числі доповідні записки, рекомендації пов’язані з розробкою напрямів діяльності Інспекції або здійснення нею контрольних, наглядових функцій. Рішення що знаходяться на стадії прийняття і передують публічному обговоренню та (або) прийняттю.

8.2.  Відомості, що зазначені у номенклатурі справ несекретного діловодства підрозділу Інспекції.

8.3. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу ”Для службового користування”.

 

 

 

Провідний фахівець                                                                                           В.М. Матвєєва

 

 

 Обновлен 23 сен 2013. Создан 22 мар 2013 
Бесплатное продвижение сайтов