Державна інспекція сільського господарства в Сумській області

 

Запобігання проявам корупції
 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                  Начальник

                                                                                                  Державної інспекції сільського

                                                                                                  господарства в Сумській області

                                                                                                  ___________________В.І. Шахов

 

                                                                                                  Наказ № 1496 від «17» грудня 2013 р.

 

 

ПЛАН 

основних заходів Державної інспекції сільського господарства в Сумській області

щодо запобігання і протидії корупції на 2014 рік

 


п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання покладених на них обов’язків і завдань, ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, із обмеженнями, установленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»

протягом 2014 року

Завідувач сектором кадрового забезпечення Пугач А.О.

2.

Проводити спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на заміщення вакантних посад, пов’язаних із виконанням функцій держави

протягом 2014 року

Сектор кадрового забезпечення

3.

Забезпечити неухильне дотримання вимог статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині припинення перебування на службі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Про відповідне звільнення протягом трьох днів інформувати Національне агентство України з питань державної служби, суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення 

протягом 2014 року

Сектор кадрового забезпечення, структурні підрозділи Інспекції

4.

Вести облік осіб, яких притягнуто судами до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

протягом 2014 року

Сектор кадрового забезпечення

Юридичний сектор

5.

Проводити із особами, уповноваженими на виконання функцій держави семінари (наради) із вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

протягом 2014 року

В.о. завідувача юридичним сектором Сидорський О.Л. 

6.

Організувати подання особами, зазначеними у частині першій статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

До 01.04.2014

Сектор кадрового забезпечення, структурні підрозділи Інспекції

Управління фінансів, бухгалтерського обліку та економічних розрахунків

7.

Забезпечити постійний доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом розміщення їх на офіційних веб-сайтах розробників, в тому числі і з метою проведення громадської антикорупційної експертизи

протягом 2014 року

Юридичний сектор

Структурні підрозділи Інспекції

 

8.

Розмістити на дошках оголошень, офіційних веб-сайтах інформацію з номерами телефонів та адресами спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

протягом 2014 року

В.о. завідувача юридичним сектором Сидорський О.Л.

9.

В межах повноважень, вживати заходів щодо виявлення серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави конфлікту інтересів та сприяти його усуненню

протягом 2014 року

В.о. завідувача юридичним сектором Сидорський О.Л.

10.

Забезпечити для споживачів зручні умови отримання і доступності адміністративних послуг

протягом 2014 року

Управління Інспекції

11.

У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Інспекції вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції

Протягом 2014 року

В.о. завідувача юридичним сектором Сидорський О.Л.

12.

Приймати участь у проведені, в установленому порядку, службових розслідувань (перевірок) в Інспекції та її структурних підрозділах з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства

У випадку проведення таких перевірок у 2014 році

В.о. завідувача юридичним сектором Сидорський О.Л.

13.

Забезпечити вчасне інформування головного спеціаліста апарату Сумської обласної державної адміністрації (з питань запобігання та протидії корупції) про виконання підзаконних нормативно-правових актів з антикорупційної тематики та відповідних розпорядчих документів голови Сумської обласної державної адміністрації 

У встановлені відповідними актами терміни

 

В.о. завідувача юридичним сектором Сидорський О.Л.

 

 

В.о. завідувача юридичним сектором –

відповідальний за здійснення організаційних

заходів в Інспекції стосовно запобігання проявам корупції                                                                                                                        О.Л. СидорськийОбновлен 07 июл 2014. Создан 23 сен 2013 
Бесплатное продвижение сайтов