Державна інспекція сільського господарства в Сумській області

 

Що потрібно знати керівнику суб’єкта господарювання для прийняття участі у атестації на право виробництва та реалізації насіння та садивного матеріалу у 2014 році.
 

          З метою забезпечення високоякісним насінням сільськогосподарських товаровиробників області та реалізації положень Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, у квітні 2013 року при Державній інспекції сільського господарства в Сумській області створена постійно діюча атестаційна комісія з надання права суб’єктам господарювання на виробництво і реалізацію насіння та садивного матеріалу.

          За результатами її роботи 22 господарства області (19 насінницьких та                              3 розсадницьких) у 2013 році внесено до Державного реєстру України виробників насіння та садивного матеріалу.

         Державна інспекція сільського господарства в Сумській області, проаналізувавши отримані від учасників атестації 2013 року ліцензійні угоди на використання сорту та інформації щодо сплати авторської винагороди авторам сортів, констатує, що більшість насінницьких господарств сумлінно співпрацюють з ліцензіарами та дотримуються їхніх рекомендацій. Разом з тим, деякі насінницькі господарства порушують умови ліцензійних договорів в частині дотримання технології вирощування насіння, сплати платежів за надання прав, передбачених договорами, надання об’єктивних звітів про виробництво та використання насіння тощо. Як наслідок, з такими господарствами ліцензіари уникають співпрацювати у подальшому, а без наявності ліцензійного договору проходження атестації не можливе.

        Держсільгоспінспекцією в Сумській області намічено ряд питань на яких буде звертатись увага при проведенні атестації у 2014 році, а це, виробництво та реалізація насіння і садивного матеріалу в минулому році, об’єми які будуть запропоновані на поточний рік, матеріально технічна база, рівень підготовки спеціалістів. Крім того, звертаємо увагу керівників господарств на  заборону вирощування сортів з наявністю ГМО.

        Для проходження атестації фізичні та юридичні особи подають заяву до Держсільгоспінспекції в Сумській області, до якої додаються:

       - копія сертифіката на насіння та/або садивний матеріал, що буде використовуватись для виробництва насіння та/або садивного матеріалу;

       - копія ліцензії на використання сорту або ліцензійного договору, укладеного між власником сорту і суб’єктом господарювання, на використання сорту;

       - атестаційний лист виробника насіння та/або садивного матеріалу  за визначеною формою;

       - згода на обробку персональних даних - для фізичних осіб.

       Детальну інформацію щодо участі у атестації на право виробництва та реалізації насіння та садивного матеріалу можна отримати за телефоном Держсільгоспінспекції в Сумській області 60-07-76.

 

Прес-служба Держсільгоспінспекції в Сумській області.Обновлен 05 мар 2014. Создан 15 янв 2014 
Бесплатное продвижение сайтов