Державна інспекція сільського господарства в Сумській області

 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2014 році
 

         Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» оголошується проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

         Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

         Конкурс проводиться у три тури:

         І тур – березень-квітень;

         ІІ тур – травень-червень;

         ІІІ тур – вересень-жовтень.

         Конкурс проводиться серед державних службовців, що належать до ІІ – VІІ категорії посад державних органів, відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

         «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менше як 5 років, з них на керівних посадах не менше як 2 роки);

         «Кращий спеціаліст» (беруть участь спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менше як 2 роки).

         У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

Для участі у І турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення І туру Конкурсу:

-         заяву про участь;

-         копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

-         подання керівника структурного підрозділу, погодженого з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;

-         інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, листи колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

          За інформацією щодо участі у І турі Конгресу необхідно звертатись до оргкомітетів з проведення І туру.

Оргкомітети І туру утворюються:

1)     на центральному рівні:

-         Апаратом Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

-         центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

2)     на місцевому рівні:

-         Секретаріатом Верховної Ради АР Крим, Радою міністрів АР Крим,

-         обласними державними адміністраціями,

-         Київською міською державною адміністрацією,

-         Севастопольською міською державною адміністрацією,

-         районними державними адміністраціями.

          У рамках Конкурсу проводиться навчання за Комплексною програмою підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад, яка розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. Метою навчання державних службовців за Програмою є набуття та удосконалення системи знань і умінь, як основи професійної діяльності в умовах модернізації державного управління, реалізації системних реформ, формування громадського суспільства.

         Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуватимуться дипломами та цінними подарунками.

         Переможці та лауреати ІІІ туру Конкурсу:

- користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління»;

- рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;

- рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.

        Організаційним комітетом вносяться пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

         Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення Конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1152.

Оргкомітети І туру з 7 квітня по 20 квітня 2014 року забезпечують проведення І туру Конкурсу і до 21 квітня на своїх засіданнях приймають рішення щодо підсумків та визначення переможців І туру Конкурсу.

         Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2014 році розміщені на офіційному веб-порталі Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» - розділ «Правова, методична база організації та проведення Конкурсу «Кращий державний службовець» та сайті Управління державної служби Головдержслужби в Сумській області (http://nads.gov.ua/sub/sumska/ua/ рубрика – конкурс «Кращий державний службовець») або за телефонами: 607-607, 607-609.

         За інформацією щодо участі у Конкурсі у районах та області необхідно звертатися до районних та обласної державної адміністрацій, Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області.Создан 26 мар 2014 
Бесплатное продвижение сайтов